Advokátní kancelář CZERWENKA & PARTNER v.o.s. poskytuje svým klientům služby zejména v následujících právních oblastech:

Společnosti

 • Zakládání společností
  • návrhy zakládacích listin a smluv
  • řízení před rejstříkovým soudem
  • smlouvy pro členy statutárních orgán
 • Převzetí společnosti
  • zvyšování základního kapitálu
  • převody podílů
  • převody majetku
  • koupě podniků
  • právní due dilligence
 • Změny společností
  • převod obchodních podílů
  • změny ve společenstevních listinách
 • Fúze společností
 • Likvidace společností
 • Komplexní zhodnocení smluvních vztahů společností
 • Komplexní poradenství týkající se vztahů mezi zahraničními a domácími akcionáři
 • Komplexní zprávy z oblasti holdingu ohledně mezinárodních, zahraničních i českých osob, ovládací smlouvy, zprávy o vztazích

Nemovitosti

 • Převody nemovitostí
  • nabývání, prodej, nájem nemovitostí
  • zajišťovací instituty, zástavní práva
  • řízení před katastrálním úřadem
  • advokátní úschova peněz a listin

Obchodní závazkové vztahy

 • příprava speciálních i vzorových smluv
 • příprava všeobecných obchodních podmínek
 • právní aspekty financování podnikatelské činnosti

Pracovní právo

 • Právní problematika zaměstnaneckého poměru
 • pracovní a manažerské smlouvy
 • vznik, změna a zánik pracovního poměru
 • vnitřní pracovněprávní předpisy

Insolvenční právo

 • přihlášky pohledávek, spory o pravost a výši přihlášených pohledávek
 • excindační žaloby

Procesní právo

 • Řízení před obchodním rejstříkem
 • Řízení před katastrálním úřadem
 • Řízení před živnostenským úřadem
 • Jiná správní řízení
 • Občanské soudní řízení
 • Evropský platební rozkaz
 • Vymáhání pohledávek
 • Vymáhání pohledávek přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu členského státu EU dle Nařízení Rady (ES) č. 44/2001
 • Ústavní stížnosti
 • Rozhodčí řízení