Infoservis

Vám nabízí důležité a aktuální právní informace. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny podle data uveřejnění. INFOSERVIS můžete odebírat i pomocí e-mailu, jestliže nám poskytnete Vaši e-mailovou adresu. Tento odběr můžete samozřejmě vždy ukončit.

Informace a materiály dostupné na stránkách advokátní kanceláře CZERWENKA & PARTNER v.o.s. (dále „informace a materiály“) jsou určeny pouze pro informační účely a nemají a nemohou sloužit jako právní rady. Používáním stránek ani případným zasláním materiálů nevzniká žádný právní vztah mezi CZERWENKA PARTNER v.o.s. a klientem.

Informace a materiály jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk, CZERWENKA & PARTNER v.o.s. nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou jejich využitím či aplikací. Před použitím informací a materiálů na konkrétní případ doporučujeme obrátit se na nezávislého právního odborníka.